הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג
 • מכרז מס 20190028 הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות צנרת ביוב בגן לאומי חורשת טל

 • מכרז מס' 2207-15 לאספקת מנוף נייח מתקפל

 • מכרז 2102-19 לייצור אספקה לייצור, התקנת תצוגת תוכן וכן אמצעי המחשה נוספים

 • מכרז פוצמבי מס הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות ביוב בגן לאומי מבצר נמרוד

 • מכרז פומבי דו שלבי מס' 2101-19 הזמנה להגשת הצעות לאיתור גיוס הפנייה וליווי מתנדבים לשירות לאומי או ל

 • מכרז פומבי מס' 2401-18 לאספקת צמיגי רכב

 • מכרז פומבי מס 0703-19 למתן שירותי ניהול הסדרים פנסיונים וניהול פוליסות ביטוח בריאות

 • מכרז מס 2802-19 למתן שירותי החזקת כלבי שירות, שמירת כשירות וביצוע מבחנים לכלבים ולנוהגים בהם

 • מכרז פומבי דו שלבי מס' 3301-19 לאספקת עצים ומוצרים נלווים

 • מכרז פומבי מס' 20170287 לביצוע עבודות אספקת מים וצנרת בשמורת טבע נחל תנינים

 • מכרז מס 20180682 הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות ביוב בגן לאומי מגידו

 • מכרז דו שלבי פומבי מס' 2012-18 אספקת שירותי ניקיון שמורת טבע מערתנ נטיפים ומשרדי מחוז מרכז

 • מכרז פומבי מס 20190070 הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות חניוני לילה ערבה תיכונה ציחור באר מילחן חולות

 • מכרז מסגרת מס' 3101-19 לאספקת אוהלים עבור חניוני הלילה

 • מכרז פומבי מס 20180865 הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות צנרת מים בגן לאומי כורסי