הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג
 • מכרז פומבי מס' 20180297 הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות פיתוח חניון יום נחל אוג - פרגולות

 • מכרז פומבי מס' 20170287 לביצוע עבודות אספקת מים וצנרת בשמורת טבע נחל תנינים

 • מכרז 20180394 לביצוע עבודות שיפוץ שירותים במבואת קבר בן גוריון

 • 20180288 הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות הקמת סככת הצללה ברחבת גרעין הארמון המערבי בגן לאומי מצדה

 • מכרז פומבי מס' 20170010 לביצוע עבודות שיקום מעגנת דייג בגן לאומי ג'אסר א זרקא עבודות הנדסה ימית

 • קול קורא מס' 0908-18 להקמת מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית

 • מכרז מס' 2207-15 לאספקת מנוף נייח מתקפל

 • מכרז פומבי מס' 20180315 לביצוע עבודות החלפת קו מים בגן לאומי ממשית

 • קול קורא 2807-18 הזמנה להגשת הצעות ליצירת מאגר יועצים בתחומי הים עבור ברשות

 • מכרז פומבי מס' 20180390 לביצוע עבודות קו מים בגן לאומי חמת טבריה

 • קול קורא מס' 2109-18 להקמת מאגר הוצאות לאור

 • מכרז דו שלבי מס' 2009-18 לאספקת מוצרי קוסמטיקה לצורך מכירתם באתרי הרשות

 • מכרז פומבי מס' 20180343 לביצוע עבודות הנגשה במבואת הצינים

 • מכרז מסגרת מס' 3008-18 לאספקת רשתות צל שמשוניות ירחיעות בד מזרונים וצמר עיזים למחוז דרום

 • מכרז 20180100 לביצוע עבודות פיתוח והנגשה בגן לאומי תל חצור