הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג
 • מכרז פומבי מס' 20170146 לביצוע עבודות שיפוץ במשרדי מחוז דרום ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים - בפא

 • מכרז פומבי מס' 1805-17 לרכישת נגררים לכלי רכב עבור הרשות

 • מכרז מסגרת פומבי מס' 1506-17 לרכישת מצלמות לצילום מתוך כלי -רכב, מצלמות אקסטרים ואביזרים נלווים

 • מכרז פומבי מס' 0805-17 לאספקת מזון לצורך מכירתו באתרי הרשות

 • מכרז פומבי מס' 20170287 לביצוע עבודות אספקת מים וצנרת בשמורת טבע נחל תנינים

 • מכרז פומבי מס' 2003-17 למתן שירותי שאיבות ביוב

 • מכרז מס' 2207-15 לאספקת מנוף נייח מתקפל

 • מכרז פומבי מס' 0905-17 לאספקת והתקנת מכונות אוטומטיות באתרי הרשות

 • מכרז פומבי (דו שלבי) מס' 1505-17 למתן שירותי איתור ומסירה

 • מכרז פומבי מס' 2606-17 למתן שירותי הכשרת מטיסים, השכרה ותחזוקה של רבי להב

 • מכרז פומבי מס' 2706-17 למתן שירותי משמורת על כלבים

 • מכרז פומבי מס' 2004-17 לאספקת קרם הגנה עבור מרכזי השירות של הרשות

 • מכרז פומבי מס' 0906-17 לרכישת מנופים למשאית עבור הרשות

 • מכרז פומבי מס' 0203-17 לאספקת משקאות לצורך מכירתם באתרי הרשות

 • מכרז פומבי (דו שלבי) מס' 0806-17 למתן שרותי יעוץ אסטרטגי