הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג
 • מכרז פומבי מס' 20170020 לביצוע עבודות שביל טיילת בשמורת עין גדי

 • מכרז מסגרת פומבי מס' 2906-17 לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות

 • מכרז פומבי מס' 20170287 לביצוע עבודות אספקת מים וצנרת בשמורת טבע נחל תנינים

 • מכרז פומבי מס' 0110-17 לרכישת דגלים עבור הרשות

 • מכרז פומבי מס' 20170106 לביצוע עבודות שיפוץ שני מבני שירותים בגן לאומי חורשת טל

 • מכרז פומבי מס' 20170478 לביצוע עבודות צנרת בגן לאומי ברעם

 • מכרז פומבי דו שלבי מס' 1408-17 למתן שירותי ייעוץ בתחום הכלבנות לרשות

 • מכרז פומבי מס' 3207-17 לשכירת נכס משרדים מהרשות בבניין התאומים 2 ברמת גן

 • מכרז פומבי 0709-17 להכנה וקידום תוכנית אסטרטגית להנגשת מידע לציבור בנושא שיקום בתי גידול לחים

 • מכרז מס' 2207-15 לאספקת מנוף נייח מתקפל

 • מכרז פומבי מס' 20170339 לביצוע עבודות חיבור חשמל בגן לאומי מבצר נמרוד

 • מכרז פומבי מס' 20170239 לביצוע עבודות איסוף וסילוק שפכים בגן לאומי תל לכיש

 • מכרז פומבי מס' 3303-17 למתן שירותי לינה באילת עבור עובדי רשות הטבע והגנים הלאומיים

 • מכרז פומבי מס' 20170220 לביצוע עבודות הסדרת חניה בגן לאומי הרודיון

 • מכרז פומבי מס' 2606-17 למתן שירותי הכשרת מטיסים, השכרה ותחזוקה של רבי להב