הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג
 • מכרז פומבי מס' 20170339 לביצוע עבודות חיבור חשמל בגן לאומי מבצר נמרוד

 • מכרז פומבי מס' 3206-17 להקמת מערכת קולית באמפיתאטרון בבית גוברין

 • מכרז פומבי מס' 20170240 לביצוע עבודות סילוק שפכים בגן לאומי אפק מקורות הירקון

 • מכרז פומבי מס' 20170095 לביצוע עבודות כביש גישה בגן לאומי תל דור

 • מכרז פומבי מס' 20170106 לביצוע עבודות שיפוץ שני מבני שירותים בגן לאומי חורשת טל

 • מכרז פומבי דו שלבי מס' 1408-17 למתן שירותי ייעוץ בתחום הכלבנות לרשות

 • מכרז מס' 2207-15 לאספקת מנוף נייח מתקפל

 • מכרז פומבי מס' 20170178 להפקת מיצג אנימטיבי בבית הכנסת

 • מכרז פומבי מס' 3303-17 למתן שירותי לינה באילת עבור עובדי רשות הטבע והגנים הלאומיים

 • מכרז פומבי מס' 1508-17 למתן שירותי ייעוץ בהליכי בדיקת מכרזים

 • מכרז פומבי מס' 20170239 לביצוע עבודות איסוף וסילוק שפכים בגן לאומי תל לכיש

 • מכרז פומבי מס' 20170459 לביצוע עבודות צנרת בגן לאומי תל חצור

 • מכרז פומבי מס' 20170287 לביצוע עבודות אספקת מים וצנרת בשמורת טבע נחל תנינים

 • מכרז פומבי מס' 1608-17 לאספקת והצבת מבני מיגון באתרי הרשות

 • מכרז פומבי מס' 20160768 לביצוע עבודות פיתוח והנגשה בגן לאומי חמת טבריה