הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג

אודות

 

רשות הטבע והגנים הינה גוף סטאטוטורי שהוקם מכח חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1991. בהתאם לחוק, הרשות אמונה, בין היתר, על הקמה, ניהול וטיפוח של כל שמורות הטבע והגנים הלאומיים לרווחת הציבור, על השמירה והפיקוח על ערכי הטבע והמורשת ועל קיום ועידוד פעילויות חינוך, הסברה והדרכה בתחומי שמירת הטבע.

רשות הטבע והגנים משקיעה חלק ניכר מפעילותה ומשאביה לצורך השמירה על הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי בארץ. במסגרת זאת, פועלת הרשות, בין היתר, לאיתור השטחים הראויים לשימור, מקדמת את הכרזתם כשמורות טבע או גנים לאומיים ומנהלת, מטפחת ומתחזקת שטחים אלה לאחר הכרזתם. בנוסף, פועלת הרשות לשמירה על השטחים הפתוחים והמסדרונות האקולוגיים וכן לשמירה על חיות הבר ועל מינים וצמחים בסכנת הכחדה, באמצעות פעולות אישוש והצלה. 

רשות הטבע והגנים מבצעת תכניות שימור ושחזור נרחבות של ממצאים היסטוריים וארכיאולוגיים הנמצאים בשטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים, וכן מבצעת טיפול תחזוקתי שוטף שלהם. בנוסף, הרשות משתתפת בוועדות התכנון ופועלת, במסגרת זאת, לשמור על ערכי הטבע ועל השטחים הפתוחים בישראל בטווח הארוך ולהגן עליהם מפני תהליכי התכנון והפיתוח השונים המאיימים לפגוע בהם. 

רשות הטבע והגנים היא מוסד ללא כוונת רווח, אשר כל הכנסותיו מיועדות ומשמשות למימון פעולותיו החשובות לשמירה על הטבע, הנוף והמורשת בארץ.

פרטים נוספים