הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג

מכרזים כלליים

 • מכרז מסגרת פומבי מס' 2906-17 לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות

 • מכרז דו שלבי פומבי מס' 2012-18 אספקת שירותי ניקיון שמורת טבע מערתנ נטיפים ומשרדי מחוז מרכז

 • מכרז פומבי דו שלבי מס' 2401-19 למתן שירותי קידום רכישת זכויות במקרקעין

 • מכרז פומבי דו שלבי מס' 2101-19 הזמנה להגשת הצעות לאיתור גיוס הפנייה וליווי מתנדבים לשירות לאומי או ל

 • מכרז פומבי מס' 3201-19 הזמנה להגשת הצעות למכרז למתן שירותי בדיקות רפואיות לעובדי הרשות

 • 2202-19 הזמנה לקבלת הצעות לשכירת נכס משרדים מהרשות בבניין התאומים ברמת גן

 • מכרז מס 2802-19 למתן שירותי החזקת כלבי שירות, שמירת כשירות וביצוע מבחנים לכלבים ולנוהגים בהם

 • מכרז פומבי מס 0703-19 למתן שירותי ניהול הסדרים פנסיונים וניהול פוליסות ביטוח בריאות

 • מכרז פומבי (דו שלבי) מס 2903-19 הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי ניהול אירועים בגן לאומי קיסריה

 • מכרז פומבי דו שלבי מס 2803-19 הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי פיתוח והנחיית קורס פיתוח מנהלים

 • מכרז פומבי מס 0404-19 הזמנה לרכישת למיצוי דנא

 • מכרז מס 2505-19 למתן שרותי קידום הסכמי חכירה

 • מכרז מס 1306-19 למתן שירותי עיטוף והפצה עבור הרשות

 • מכרז פומבי דו שלבי מס 2507-19 למתן שירותי ביקורת פנים

 • קול קורא מס 0108-19 הזמנה להגשת הצעות להקמת מאגר תובעים פליליים עבור הרשות

 • מכרז פומבי מס 0908-19 למתן שירותי טיסות פיקוח אכיפה וסיור ברחבי הארץ עבור הרשות

 • מכרז פומבי דו שלבי מס 1108-19 למתן שירותי פיתוח מערך הסברה אינטרנטי

 • פנייה מוקדמת לקבלת מידע - ביצוע פרויקטי ניטור בתחום האקולוגיה במדינת ישראל

 • מכרז פומבי מס 0709-19 למתן שירותי גננות ותחזוקה לגני מקלט לצמחים בסכנת הכחדה

 • מכרז פומי מס 2709-19 למן שירותי השתלמויות נהיגה

 • מכרז פומבי דו-שלבי מספר 1411-19-למתן שירות ייעוץ ביטוחי

 • מכרז פומבי דו שלבי מס 1212-19 למתן שרותי הדפסת עלונים

 • מכרז מס 2612-19 מכרז מסגרת שיפוצים

 • מכרז פומבי 0301-20 לביצוע עבודות שילוט והמחשה בגן לאומי תל דור