הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג

מכרז פומבי מס' 20170287 לביצוע עבודות אספקת מים וצנרת בשמורת טבע נחל תנינים

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות"), מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות אספקת מים וצנרת בשמורת טבע נחל תנינים, כמפורט במסמכי המכרז.

את הפרטים על המכרז ותנאי הסף ניתן להוריד מתאריך 22/06/2017 באמצעות לינק זה - http://www.parks.org.il/drushim/Pages/Tenders.aspx

 

על הקונה לציין את פרטי איש הקשר ואת פרטי החברה בשדות המתאימים במסך בעת רכישת המסמכים. מודגש, כי על המציע להקפיד לציין את שם החברה המציעה והאחריות על כך מוטלת עליו.
בסיום תהליך הרכישה תישלח קבלה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בשדה איש הקשר במסך הרכישה.

ברכישת המכרז דרך אתר הרשות ( החנות המקוונת) נדרש המציע להדפיס את מסמכי המכרז.

הרשות לא שולחת את המסמכים בדואר, ועל רוכש המכרז להפיק את המסמכים בעצמו.

פרטים נוספים

  • מק"ט: 78
  • קוד מוצר: 271