הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג

מכרז מס 20190028 הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות צנרת ביוב בגן לאומי חורשת טל

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות"),מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות צנרת  ביוב בגן לאומי חורשת טל במסמכי המכרז.

את הפרטים על המכרז ותנאי הסף ניתן להוריד מתאריך  0702/2019 באמצעות לינק זה

https://www.parks.org.il/tenders

על הקונה לציין את פרטי איש הקשר ואת פרטי החברה בשדות המתאימים במסך בעת רכישת המסמכים. מודגש, כי על המציע להקפיד לציין את שם החברה המציעה והאחריות על כך מוטלת עליו.
בסיום תהליך הרכישה תישלח קבלה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בשדה איש הקשר במסך הרכישה.

ברכישת המכרז דרך אתר הרשות ( החנות המקוונת) נדרש המציע להדפיס את מסמכי המכרז.

הרשות לא שולחת את המסמכים בדואר, ועל רוכש המכרז להפיק את המסמכים בעצמו.

לא קיימות תמונות למוצר זה

פרטים נוספים

  • מק"ט: 78
  • קוד מוצר: 439