הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג

מכרז מס 2307-19 לביצוע עבודות אספקה, השמשה, התקנה ותחזוקת מערכות מולטימדיה בשמורת טבע

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות"),מבקשת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות אספקה, השמשה, התקנה ותחזוקת מערכות מולטימדיה בשמורת טבע לרשות הכל מפורט  במסמכי המכרז.

את הפרטים על המכרז ותנאי הסף ניתן להוריד מתאריך  22/07/2019  באמצעות לינק זה

https://www.parks.org.il/tenders

על הקונה לציין את פרטי איש הקשר ואת פרטי החברה בשדות המתאימים במסך בעת רכישת המסמכים. מודגש, כי על המציע להקפיד לציין את שם החברה המציעה והאחריות על כך מוטלת עליו.
בסיום תהליך הרכישה תישלח קבלה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בשדה איש הקשר במסך הרכישה.

ברכישת המכרז דרך אתר הרשות ( החנות המקוונת) נדרש המציע להדפיס את מסמכי המכרז.

הרשות לא שולחת את המסמכים בדואר, ועל רוכש המכרז להפיק את המסמכים בעצמו.

לא קיימות תמונות למוצר זה

פרטים נוספים

  • מק"ט: 78
  • קוד מוצר: 478